Toimikunnat ovat Säätiön hallituksen avukseen asettamia asiantuntijaelimiä, jotka antavat lausuntoja kaikista Säätiön omistamista kohteista omalta toimialaltaan.

Raha-asiaintoimikunta
Professori Vesa Majamaa, puheenjohtaja
Teollisuusneuvos Risto Ranki

Maisemanhoitotoimikunta
Professori Peter M. A. Tigerstedt, puheenjohtaja
Filosofian tohtori Antti Haapanen
Professori Leena Hämet-Ahti
Maisema-arkkitehti Anne Rihtniemi-Rauh

Rakennustenhoitotoimikunta
Filosofian kandidaatti Pekka Kärki, puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Jorma Pulla
Arkkitehti Anneli Lassila
Arkkitehti Liisa Tarjanne

Kokoelmatoimikunta
Pääsuunnittelija Tauno Tarna, puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Arthur Aminoff
Museotoimenjohtaja Toimi Jaatinen

Talkootoimikunta
Ei ole toistaiseksi nimetty.