Lahjoittajiensa nimeä kantavat rahastot on perustettu joko lahjoituksina tai testamenttilahjoituksin saaduilla varoilla.

Brinkhallin kartanon rahasto
Haukkavuoren rahasto
Helvi Heinosen rahasto
Johannes ja Kalle Jämsénin rahasto
Salli Järvelän rahasto
Lammin talon rahasto
Saimi Metsä-Mäkelän rahasto
Hanna ja Leevi Mäkelän rahasto
Retulansaaren Ylikartanon rahasto
Antero Sinisalon rahasto
Irma Suksen rahasto
Zuli Tarhosen rahasto
Liisa Tuokon rahasto
Elsi Winterin rahasto
Yleisrahasto