Suomen Kulttuuriperinnön Tuki r.y. on yksi toimija rakennus- ja maisemansuojelun alalla. Yhdistys tukee nimensä mukaisesti Suomen Kulttuuriperinnön Säätiötä. Tämä tuki on nimenomaan talkooapua Säätiön omistamien kohteiden hoidossa

Säätiön vastuu omistamiensa kohteiden kunnostamisesta ja hoidosta on suuri. Säätiölle lahjoitetut kiinteistöt ovat kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaita ja kaikki niissä toteutettavat entistämis- ja hoitotoimenpiteet edellyttävät asiantuntemusta. Säätiön hallitukseen ja sen avukseen asettamiin esinekokoelma-, maisemanhoito- ja rakennustenhoitotoimikuntiin kuuluukin kunkin alan huippuosaajia.

Päivitetty
12.1.2005