Främjandet av Kulturarvet i Finland rf

Främjandet av Kulturarvet i Finland r.f. är en öppen tvåspråkig medborgarorganisation vars uppgift är att värna om det finländska kulturarvet. Utöver historiska byggnader, föremål, och landskap består  kulturarvet bl.a.  av seder och bruk och husdjur av traditionella lantraser.  En närmare definition finns i föreningens stadgan. Strävan att öka på det allmänna intresset  för byggnads- och landskapsskydd samt föremålskultur i Finland är centralt i arbetet om att slå vakt om vårt kulturarv.
 
Föreningen förverkligar sin uppgift genom att lyfta fram aktuella frågor för allmän diskussion eller genom att delta i den och genom att befrämja samarbetet mellan kulturarvsektorns medborgarorganisationer. Föreningen avger utlåtanden och ordnar diskussionstillställningar. Föreningen samarbetar aktivt  med Stiftelsen för Kulturarvet i Finland och föreningsmedlemmarna kan delta i vänlagsverksamhet på de olika fastigheterna ägda av stiftelsen.

Styrelsen med åtta medlemmar ansvarar för föreningens verksamhet. Ombudsmannen för Stiftelsen för Kulturarvet i Finland är styrelsens medhjälpare. Föreningen och Stiftelsen för Kulturarvet i Finland har ett gemensamt kontor på Unionsgatan i Helsingfors. Föreningens stadgeenliga vår- och höstmöten hålls på kulturhistoriskt intressanta ställen - senast i Olkkala herrgård i Vichtis och Mustila i Elimä (fi. Elimäki). Nya medlemmar till styrelsen väljes årligen på höstmötet.
 
Bli medlem. Medlemmarna i Främjandet av Kulturarvet i Finland r.f. får minst två gånger om året utkommande tidningen Muuriankkuri. Tidningen presenterar mångsidigt allmänna kulturarvsteman och berättar vad som pågår  och hänt i de olika platserna ägda av Stiftelsen för Kulturarvet i Finland. Om de aktuella ärenden och händelser informeras även via elektronisk post. Till föreningens verksamhet, riktad för medlemmar, hör även utflykter och talkon. Guidningar på utflykter handhas ofta av landets högsta expertis.

Bli medlem genom att kontakta forening(a)kulttuuriperinto.fi eller ring till numret 09 685 6082(ombudsman Immo Aakkula)