Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön sähköinen arkisto

 Ylikartano

Ylikartanon kulttuuripaikalla on omat erittäin kattavat kotisivut osoitteessa http://www.ylikartano.fi/

Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö omisti vuosina 1999–2009 Hattulan kunnan Retulansaaressa olevan Ylikartanon, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas hämäläinen talonpoikaistalo. Ylikartanon mailla on merkittävä rautakautinen muinaismuistoalue ja osa saaren luonnonsuojelualueista. Se on keskimmäinen kolmen talon muodostamasta tiiviistä, valtakunnallisesti arvokkaasta Retulansaaren ryhmäkylästä.

Säätiö sai Ylikartanon omistukseensa testamenttilahjoituksena vuonna 1999. Vuosien 2000–2007 aikana säätiö loi edellytykset arvokkaan kohteen säilymiselle kulttuuriperintökohteena toteuttamalla rakennuskannan perusparannusinvestoinnit ja vaalimalla monipuolista irtaimistoa.

Säätiö on pannut tähän suojelu- ja kehittämishankkeeseen huomattavan rahallisen ja henkisen panostuksensa, minkä ohella säätiö on saanut merkittävää julkista tukea. Lisäksi lukuisat kulttuuri- ja luonnonperinnön ystävät ovat myötävaikuttaneet suojelutoimiin talkootyöllä. Toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena on ollut muodostaa Vanajaveden Retulansaareen talon oman perinnön ja hämäläisen kulttuuriperinteen pohjalta nouseva kulttuuripaikka.

Laajamittaisista korjaus- ja perusparannustöistä mainittakoon seuraavat: Päärakennuksessa suoritettiin heti alkuun välttämättömiä talotekniikan parannustöitä, joilla kohennettiin talon turvallisuutta. Alitupa korjattiin asuttavaksi. Huonokuntoisesta tallista tehtiin monitoimitila; siellä on nyt sosiaali- ja saniteeettitilat sekä yleisöä palvelevat kokous-, näyttely- ja esiintymistilat. Navetan AIV-torniin tehtiin pelletillä toimiva lämpökeskus. Navetan romahtamistilassa ollut katto rakenteineen uusittiin, mutta käyttöönoton kannalta välttämättömiin sisäpuolisiin korjauksiin ei säätiö enää voinut kustannussyistä ryhtyä, joten ne ovat jääneet uuden omistajan huoleksi. Piha on kunnostettu, istutuksia on parannettu ja puutarhaa on raivattu; talkootyöllä ja Lepaan ammattikorkeakoulun oppilaiden harjoitustöillä oli näissä toimissa suuri osuus. Muita ympäristötöitä olivat Myllymäen muinaisjäännös- ja laidunalueen aitaaminen ja pysäköintialueen teko. Luonnonsuojelualueet ovat metsähallituksen hoidossa.
Entisten omistajien kokoama museo on säilytetty ennallaan. Sen esineet samoin kuin talon muukin irtaimisto on luetteloitu. Ylikartanon historiikki on valmisteilla.

Säätiö on paikan rakentamisen ohessa ylläpitänyt Ylikartanon kulttuuripaikkaa järjestämällä itse sekä tarjoamalla kulttuuripaikkaa ja sen tiloja myös muiden toimijoiden ohjelmatuotantoon.

Kymmenen vuotta kestänyt kulttuuriperinnön säilyttämiseen tähdännyt hankekokonaisuus on nyt säätiön osalta ohi. Myös Ylikartanon kulttuuripaikan sisällön tuottamisen linjaus on pääpiirteiltään hahmotettu ja käytäntöön otettu.

Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö on ottaen huomioon riittämättömät voimavaransa Ylikartanon kulttuuripaikan jatkuvaan ylläpitoon luovuttanut Ylikartanon kulttuuripaikan omistusoikeuden 4.12.2009 tehdyllä kauppakirjalla Katarina Barckille ja Karl-Henrik Jönssonille Hattulan kunnan Pelkolan kylästä.

Katarina Barck ja Karl-Henrik Jönsson jatkavat kulttuuripaikan ylläpitämistä ja kehittämistä.


Brinkhall

Säätiön puheenjohtaja 2006 Pekka Kärki

 

VASTUU KULTTUURIPERINNÖSTÄ KUULUU KAIKILLE -KAMPANJA 2010

”Kulttuuriperintö saa vuosi vuodelta entistä suurempaa vastakaikua kansalaisilta. Alalla toimivat viranomaiset ja järjestöt, myös Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö sekä Tuki ry, löytävät jatkuvasti uusia tukijoita niin maan ja rakennusten omistajista ja käyttäjistä kuin kulttuuriperinnöstä kiinnostuneista asiantuntijoista ja kansalaisistakin. Kulttuuriperinnöstä on tuotettu paljon tietoa, mutta tiedon saattamisessa kansalaisten käyttöön on vielä työsarkaa. Kulttuuriperintökasvatus on haaste, johon alan toimijoiden on tartuttava yksissä tuumin.”

Tätä mieltä olivat parinkymmenen eri kulttuuriperintö- ja museoalan edustajaa, jotka kokoontuivat Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:n ja Suomen Kotiseutuliiton kutsusta pohjustamaan kulttuuriperinnön hoito -kampanjaa vuodelle 2010. Museoviraston tiloissa Kulttuuritalolla osanottajat totesivat yksimielisesti ajan olevan kypsä tehostetulle toiminnalle juuri ennen Turun vuotta Euroopan  kulttuuripääkaupunkina 2011. Vuoden teemaksi valitut sanat "vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille" ovat Suomen perustuslain 20 pykälästä.

Kampanjan käynnistysvaiheesta lisätietoja Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:stä yhdistys (a) kulttuuriperinto.fi  ja Suomen Kotiseutuliitosta toimisto (a) suomenkotiseutuliitto.fi