Stiftelsen för Kulturarvet i Finland

Stiftelsen för Kulturarvet grundades år 1986 för att vårda och sköta om kulturhistoriskt, arkitektoniskt och landskapsmässigt värdefulla objekt och föremålssamlingar. Såsom stiftelsens grundare verkade bl.a. Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden samt många kultur-, kommunal- och landskapsorganisationer. Motsvarande privata organisationer verkar även i andra europeiska länder.  Den brittiske The National Trust var en förebild särskilt vid grundandet av stiftelsen.

Stiftelsens för Kulturarvet i Finland uppgift är att värna om kulturarvet genom omsorgsfull skötsel av den egendom stiftelsen förtroendefullt förvärvat. Stiftelsen äger för tillfället fyra kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och landområden samt en samling av värdefullt finskt glas. Dessa har stiftelsen förvärvat genom donationer och testamenten.

Respekt för under flera sekel formade byggnader och konstruktioner, landskap, seder och bruk   betyder att man slår vakt om kulturarvet. Kulturarvet bevaras bäst genom att det används på ett endamålsenligt sätt. En levande tradition är  ett viktigt rättesnöre med tanke på det utvecklingsarbete man utför på stiftelsens fastigheter och landområden.  Syftet är att de förmedlar historia och öppnar sina dörrar för kulturevenemang och tillställningar. Stiftelsen strävar efter att sprida kunskap om kulturarvet till så många finländare som möjligt. 

Underhåll, restaurering och utveckling av värdefulla objekt kräver årligen märkbara ekonomiska insatser.  Överföring av det rika kulturarvet till kommande generationer förutsätter kontinuerligt stöd såväl av privata personer som företag. Därför söker Stiftelsen för Kulturarvet i Finland ständigt nya samarbetspartners.