Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö

Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö perustettiin vuonna 1986 suojelemaan ja hoitamaan kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemallisesti arvokkaita kohteita ja esinekokoelmia. Säätiön perustajina vaikuttivat muiden muassa Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden sekä useat kulttuuri-, kunta- ja maakuntajärjestöt.

Myös muissa Euroopan maissa toimii vastaavia yksityisiä organisaatioita, joista osa on ryhmittynyt Europa Nostra -järjestön alaisuuteen. Esikuvana säätiölle oli sen perustamisvaiheessa etenkin brittiläinen The National Trust.

Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön tehtävänä on vaalia kulttuuriperintöä hoitamalla huolellisesti omaisuutta, joka sille on uskottu siirrettäväksi tuleville polville. Säätiöllä on tällä hetkellä omistuksessaan neljä kulttuurihistoriallista rakennusta ja maa-aluetta sekä arvokas suomalaisen lasin kokoelma. Kohteet ovat tulleet säätiölle lahjoitusten ja testamenttien kautta.

Kulttuuriperinnön vaaliminen tarkoittaa vuosisatojen kuluessa syntyneiden rakennusten ja rakennelmien, maisemien  sekä toimintatapojen kunnioittamista. Kulttuuriperintö säilyy parhaiten kun sitä käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Elävä perinne on tärkeä ohjenuora, jota seuraten säätiön kohteita kehitetään avoimina historiasta kertovina kulttuuri- ja tapahtumapaikkoina. Näin säätiö pyrkii levittämään tietoutta kulttuuriperinnöstä omistamiensa kohteiden kautta mahdollisimman monelle suomalaiselle.

Arvokkaiden kohteiden ylläpito, entistäminen ja kehittäminen vaativat vuosittain huomattavia taloudellisia panostuksia. Siksi säätiön hallussa olevan rikkaan kulttuuriperinnön siirtäminen tuleville polville edellyttää jatkuvaa tukea sekä yksityishenkilöiltä että yrityksiltä, joista Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö etsii uusia yhteistyökumppaneita.

Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön toiminnasta vastaa kymmenenjäseninen hallitus, jolla on apunaan neljä kulttuuriperintöalan huippuosaajista koostuvaa toimikuntaa. Kullakin pääkohteella, Lammintalolla, Ylikartanolla ja Brinkhallilla on omat vastuuhenkilönsä ja hoitokuntansa. Säätiön muu henkilöstö on kiinteistönhoidon ja korjausrakentamisen ammattilaisia.