Retulansaaren ympäristö

 

Vanajaveden laakso on yksi Suomen kansallismaisemista, ja Retulansaari on sen helmi. Ukkosenjumalan saarelle on keskittynyt uskomaton määrä erilaisia vaalittavia arvoja: kiinteitä muinaismuistoja, hienoja perinnemaisemia, tiivis hämäläinen kylänraitti vanhoine rakennuksineen, harvinaisia kasveja, luonnonsuojelualueita, Ylikartanon kotimuseo, jne. Retulansaari on Suomen arvokkaimpia maaseudun kulttuurimaisemia.

Ylikartanon ja Alikartanon laitumet on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi. Syynä siihen on niiden edustava kasvillisuus, muinaisjäännökset, maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot sekä laajuus.  Perinnemaisemista näyttävin on Myllymäen katajikko. Sen lisäksi saarella on säilynyt hienoja niittyjä, metsälaitumia, ketoja, kallioketoa ja hakamaita. Perinnemaisemat ovat säilyneet ennen kaikkea pitkään jatkuneen laidunnuksen ansiosta. Laidunnus jatkuu yhä. Ylikartanon navettaa peruskorjataan Lopen pappilanpuistosta kotoisin olevalle itäsuomalaista alkuperäisrotua edustavalle kyyttökarjalle.

Saarella tavattavia uhanalaisia kasveja ovat esim. kynäjalava, peltorusojuuri ja keltamatara (kesämaitiainen alueellisesti uhanalainen) sekä silmälläpidettäviä lajeja ketonoidanlukko ja kelta-apila. Laitumien muita kasveja ovat mm. hakarasara, jänönapila, nurmilaukka, mäkikaura, peurankello, törrösara, hietalemmikki, ketokäenminttu, tummatulikukka, kevättädyke, kanervisara, hirssisara, vata ja liuskaraunioinen.

Suuri osa Retulansaarta  on luonnonsuojelualueena. Osa rannoista kuuluu lehtojen suojeluohjelmaan. Saaren etelä- ja itärantojen rantalehdot ovat valtakunnallisesti arvokkaita luontokohteita, ja niissä kasvaa runsaasti kynäjalavaa. Muita lehtokasveja ovat mm. humala, tesmayrtti, keltavuokko, lehtopalsami ja lehtopähkämö. Pohjoisrannan tervaleppä-tuomilehto on maakunnallisesti arvokas kohde. Idunkärjen luonnonsuojelualue on perustettu 1976, siellä on mm. pähkinälehtoa. Vuonna 2005 saaren etelärannan rehevistä lehdoista muodostettiin uusi laaja luonnonsuojelualue.