Retulansaaren Ylikartano - Hämäläinen kulttuuripaikka

katso myös www.ylikartano.fi 

Tule vierailulle hämäläiseen kulttuurimaisemaan!  

Ylikartanon kulttuuripaikka sijaitsee Hattulan Retulansaaressa, entisen Tyrvännön alueella, noin 30 km Hämeenlinnasta. Saaren keskellä, suuren muinaismuistoalueen ja kyyttöjen hoitaman perinnemaiseman ympäröimänä sijaitsee tiivis kolmen talon muodostama ryhmäkylä. Ylikartano on taloista keskimmäinen.

Ylikartanossa järjestetään tapahtumia linturetkistä harppukonsertteihin. Tilan kotimuseo, päärakennuksen interiöörinäyttely sekä kesänäyttelyt ovat avoinna yleisölle 4.5.–17.8.2008 sunnuntaisin klo 12-16 sekä kaikkien yleisötapahtumien yhteydessä. Näinä aikoina voit virkistää itseäsi myös Alituvan kahviossa. Ryhmille järjestetään opastuksia ympäri vuoden. Kysy myös asiantuntijaesitelmiä.

Ylikartanon tiloja vuokrataan yksityistilaisuuksiin. Päärakennus toimii sekä museona, että tunnelmallisena tapahtumatilana. Tilan vanhaan Talliin on keväällä 2006 valmistunut moderni kokous- ja kulttuuritila. Myös pihapiirissä sijaitseva, 1700-luvulta peräisin oleva Alitupa on korjattu perinteisin menetelmin monipuoliseen tapahtumakäyttöön soveltuvaksi tilaksi ja kahvilaksi. 

Jos haluat olla aktiivisesti mukana Ylikartanon toiminnassa, voit liittyä Ylikartanon ystäviin. Ystävien toimintaan kuuluvat muun muassa asiantuntijoiden vetämät talkoot ja kurssit. Jos olet kiinnostunut järjestämään kulttuuritapahtuman Ylikartanossa, ole yhteydessä toiminnanjohtajaan.

Ylikartano oli 1800-luvulla vauras rustholli, jossa talonpoikaiseen elämänmuotoon yhdistyi pyrkimys sosiaaliseen ja kulttuuriseen nousuun. Talon isäntä Matti Retula toimi vuoden 1863 valtiopäivillä talonpoikaissäädyn edustajana. Talolle oli tyypillistä koulutukseen, kansansivistykseen ja henkiseen kulttuuriin, erityisesti tyttöjen koulutukseen panostaminen. Taloon kuuluu merkittävä tekstiilikokoelma, kirjasto ja kotimuseo lelukokoelmineen.

Retulansaari on luonnon ja maiseman suhteen erittäin arvokasta aluetta. Saari on osa Vanajaveden laakson kansallismaisemaa. Saaressa sijaitsee laaja luonnonsuojelualue, jolla suojellaan erityisesti arvokkaita rantalehtoja. Ylikartanon laitumet on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi. Retulansaaressa on asuttu yhtäjaksoisesti rautakaudelta saakka, ainakin 1500 vuoden ajan. Vanhin alueen viljelystä kertova löytö on 4 000 vuoden takaa. Myllymäen rautakautiselta asuin- ja kalmistoalueelta on luetteloitu yli 200 erilaista ihmisen toiminnasta syntynyttä kumpua sekä useita uhrikiviä. Arkeologiset kaivaukset jatkuvat.
 
Ylikartanosta on muodostumassa paikan perinteitä kunnioittava hämäläisen maaseutukulttuurin keskus – Ylikartanon kulttuuripaikka. Ylikartanossa on mahdollisuus perehtyä paikan ja alueen historiaan ja järjestää omia tilaisuuksia. Lisätietoja Ylikartanosta ja sen tapahtumista on osoitteessa www.ylikartano.fi.

Ylikartano tuli Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön omistukseen vuonna 1999 maisteri Talvikki Vaulon testamentin ja maisteri Valvatti Vaulon lahjoituksen perusteella.