Haukkavuori

Sydkarelens högsta plats, den 171 meter höga Haukkavuori, är belägen på gränsen mellan Ruokolahti och Rautjärvi. Bergstoppen bildar ett skyddsområde, som har donerats till stiftelsen av Sydkarelens landskapsförbund.

I berget, på Haukkavuoris högsta punkt, är gränsen efter freden i Nystad (1721) ristad. På den östra sidan finns en stjärna och den västra en krona samt årtalet 1722.  Även gränsen efter freden i Nöteborg gick på samma ställe fastän synliga märken därav saknas. Till våra nationallandskap hör det branta fallet på Sarajärvi sidan.

För ytterligare information se de finska sidorna