Brinkhall herrgård

Herrgården Brinkhall på ön Kakskerta i Åbo är bekant för många via televisionsserien Hovimäki. År 2001 köpte stiftelsen herrgården av Åbo stad med donationsmedel från Anna och Signe von Bonsdorffs släktfond. Till herrgården hör utöver ca. 20 byggnader även ett jordareal på 34 hektar med värdefulla parker, trädgårdar, åkrar och skogar. I söder avgränsas godset av Kakskertasjön och i norr av havet.

Ägarna till Brinkhall är kända sedan mitten av 1500-talet. De nuvarande byggnaderna är till stor del från slutet av 1700-talet, uppförda under Åbo Akademie professor Gabriel Bonsdorffs tid. Pågående utvecklingsåtgärder baserar sig på omfattande forskning om godsets förflutna samt respekt för det nuvarande.

Besök Musik på Brinkhall 9.-12.7.2008

För ytterligare information se de finska sidorna.