Ylikartano gård

 

Ylikartano är belägen på Retulansaari i Tyrväntö socken i Hattula, omgiven av en historisk miljö och Vanajavesi naturlandskap. Ylikartano är en plats för mångsidig nyskapande kultur och traditioner.

Ylikartanos landområden har varit bebodda ungefär de senaste 2 500 åren. Naturlandskapet, kulturlandskapet, byggnaderna och samlingarna bildar en enhetlig och en mycket betydande helhet. Naturvetare och -intresserade, arkeologer, forskare i historia och etnologi, arkitekturstuderande och byggnads- och föremålskonservatorer utför ständigt forskningsarbete i gården och omgivningen.

Ylikartanos byggnader har grundrenoverats och restaurerats under flera år. Stallet på Ylikartano tar fr.o.m. mars 2006 emot gäster i nya kultur- och möteslokaliteter. Utöver egna evenemang erbjuder Ylikartano sina utrymmen för andra kulturtillställningar, fester och sammanträden. Förutom stallet hyrs också den historiska huvudbyggnaden och folkstugan ut. Vänligen kontakta Ylikartanos verksamhetsledare Marjukka Kulmanen: ylikartanoa(a)kulttuuriperinto.fi, tel. 044 094 0048. 

För ytterligare information se de finska sidorna och www.ylikartano.fi.