Lammi hemman

 

Elias Lönnrot (1802-1884) bodde sina åtta sista åren i denna "vildmarksstuga" endast fyra kilometer från sitt födelsehem Paikkari. Under Lönnrots pensionsår var Lammi för honom ett ställe för arbete men även för lugn och ro. Till Lammi flyttade han från gården Nikku, som blivit för stor efter makans och döttrarnas bortgång. Av fem barn överlevde endast ett, Ida. Hon flyttade, efter faderns död, till Italien därifrån hon aldrig återkom. 

Den äldsta delen av huset Lammi, ursprungligen ett rökpörte, sägs vara från 1700-talet. Huset renoverades med hjälp av medel ur en medborgarinsamling. Lammi gård blev Stiftelsens för Kulturarvet i Finland första donerade egendom efter en donation av föreningen Sampo år 1987.

Ifall du vill bekanta dig med Lammi hemman med en guide eller ordna en tillställning i liten skala i den historiska miljön, vänligen kontakta Sari Lehtinen tel. +358 40 554 4235, e-post  sammatin.lammi(a)gmail.com.

För ytterligare information se de finska sidorna