Fastigheterna

Lammi hemman, Brinkhall herrgård och Haukkavuori hör till Stiftelsen för Kulturarvet i Finland. De är förvärvade genom donationer och testamenten. Stiftelsens målsättning och rättesnöre med tanke på egendomens underhåll och utvecklande är att bevara det äkta fysiska och andliga arvet, skapa en levande stämning och verksamhet och sprida kunskap om kulturarvet. 

På de nämnda ställen arrangeras kulturevenemang. Husen är alltså inte bara museer. De är också öppna för sammankomster och kan hyras för olika tillställningar. Under öppethållningstider, evenemang och genom beställning arrangeras okcså guidningar.

Forskning i teman förenade med fastigheterna och landområden pågår kontinuerligt.   Det finns tillgång till ny forskning för personer med anknytning till bl.a. arkeologi, konsthistoria, etnologi, konservering, arkitektur, landskapsplanering, byggnadshistoria och natur- och miljö.

Infomaterial (läs, pdf)

Infomaterial (print, pdf)