Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön kohteet

Lammintalo, Brinkhall ja Haukkavuori ovat Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön kohteita. Kohteet ovat tulleet säätiön omistukseen lahjoitusten ja testamenttien kautta. Kaikki säätiön rakennuskohteet ovat museoviraston määrittämiä valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä.

Säätiö ylläpitää ja kehittää kohteita tavoitteenaan ja ohjenuoranaan kohteiden aidon fyysisen ja henkisen perinnön säilyttäminen, elävän ilmapiirin ja toiminnan luominen sekä kulttuuriperintötiedon levittäminen.

Kohteet eivät ole museoita, vaan avoimia tapahtumapaikkoja. Kohteissa järjestetään kulttuuritapahtumia ja niiden tiloja vuokrataan moninaisiin tilaisuuksiin. Kohteiden historiaa esitellään vierailijoille aukiolojen ja tilaisuuksien puitteissa sekä tilauksesta.

Kohteisiin liittyvää tutkimusta tehdään jatkuvasti. Uusia tutkimusmahdollisuuksia on tarjolla muun muassa arkeologian, taidehistorian, kansatieteen, konservoinnin, arkkitehtuurin, maisemansuunnittelun, rakennushistorian sekä luonto- ja ympäristöasioiden parissa työskenteleville.