Gör en donation

Stiftelsen tar emot donationer. Medlen används till att stöda stiftelsens vård-, restaurerings- och kulturverksamhet. 

Stiftelsens donationskonton är: 
Alla objekt  219918-201936
Brinkhall   157230-412932
Ylikartano   157230-412924

I ärenden gällande testamenten vänligen kontakta stiftelsens ombudsman, vicehäradshövding Immo Aakkula

Mera information på finska

Göran von Bonsdorff, ordförande i Anna och Signe von Bonsdorffs släktfond, som donerade medlen till köpet av Brinkhall gård