Sfiftelsen för Kulturarvet i Finland - Främjandet av Kulturarvet i Finland rf

Elias Lönnrotin Lammi  Brinkhallin kartano  Haukkavuori Etelä-Karjalassa

Händelser i Lammi hemman
Händelser på Brinkhall herrgård 

Stiftelsen för Kulturarvet i Finland är en privat organisation, grundad år 1986 för att värna om det finländska kulturarvet. Stiftelsen förverkligar sin uppgift genom att ta hand om det nationellt värdefulla kulturarvet stiftelsen förvärvat genom donationer och testamenten.
          
Till stiftelsen hör två särskilt betydelsefulla fastigheter - Lönnrots Lammi och Brinkhalls herrgård. Stiftelsen sköter ytterligare om Haukkavuori, ett historiskt landskap i Ruokolax, och en betydande samling finskt glas. Ylikartano på Retulansaari, som ägdes av stiftelsen mellan 1999 - 2009, har nya ägare som fortsätter verksamheten. Mer information hittar ni på http://www.ylikartano.fi/.

Stiftelsen omfattar en stödförening med namnet Främjandet av Kulturarvet i Finland r.f. Föreningens avsikt är att på ett generellt plan påverka främjandet av kulturarvet genom att bl. a. avge utlåtanden och ordna diskussionsforum med teman i kulturarvsfrågor. Därutöver ordnar föreningen utflykter, aktivitetsdagar och andra evenemang. Föreningens egna vänlag är dessutom verksamma på ort och ställe.