Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry

Tervetuloa retkelle kulttuuriperinnön pariin!

Elias Lönnrotin Lammi Brinkhallin kartano Haukkavuori Etelä-Karjalassa

Tapahtumat Lammintalolla
Tapahtumat Brinkhallissa

Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö on yksityinen säätiö, joka on perustettu vuonna 1986 vaalimaan suomalaista kulttuuriperintöä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan huolehtimalla kansallisesti arvokkaista kulttuuriperintökohteista, jotka ovat tulleet säätiön hallintaan lahjoituksin ja testamenttien kautta.

Säätiön kohteita ovat ennen kaikkea kaksi merkittävää taloa – Elias Lönnrotin Lammi ja Brinkhallin kartano. Lisäksi säätiö huolehtii Haukkavuoren historiallisesta maisemapaikasta Ruokolahdella sekä merkittävästä suomalaisen lasin kokoelmasta. Säätiö omisti vuosina 1999-2009 
Retulansaaren Ylikartanon.

Säätiön toiminnan mahdollistavat testamenttivarat ja lahjoitukset, joita säätiö ottaa vastaan. Säätiön lahjoitustili on 219918-201936.

Säätiön piirissä toimii tukiyhdistys, Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan kulttuuriperinnön vaalimiseen yleisellä tasolla muun muassa antamalla lausuntoja ja järjestämällä kulttuuriperintöalan keskustelutilaisuuksia. Lisäksi yhdistys järjestää retkiä ja toimintapäivä ym. tapahtumia.