Säätiön hallituksen avukseen asettamat hoitokunnat laativat suunnitelmia sekä valmistelevat ja toimeenpanevat hallituksen päätöksiä Säätiön omistamissa kohteissa.

Brinkhallin kartanon rahaston hoitokunta
Ylilääkäri Martin von Bonsdorff, puheenjohtaja
Professori Göran von Bonsdorff
Diplomi-insinööri Magnus von Bonsdorff
Professori Peter M.A. Tigerstedt
Professori Nils-Erik Villstrand

Lammintalon rahaston hoitokunta
Arkkitehti Pasi Kaarto, puheenjohtaja
Elokuvaaja Matti Helkapalo

Ylikartanon rahaston hoitokunta
Kotiseutuneuvos Erkki Ulamo, puheenjohtaja
Filosofian tohtori Antti Haapanen
Yht.lis. Eero Ojanen
Tutkija Lauri Putkonen