Suomen Kulttuuriperinnön säätiön hallitus on asettanut Brinkhallin kartanon rahaston hoitokunnan avuksi erityisen johtoryhmän suunnittelemaan ja valvomaan kartanon rakennusten ja puutarha-alueiden restaurointia.

Varsinaista restaurointityötä edeltää laaja tutkimustoiminta, jossa säätiöllä on yhteistyökumppaneina eri alojen asiantuntijoita yliopistoista, korkeakouluista ja ammatillista oppilaitoksisat. Säätiön tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan pyrkiä saattamaan tutkimustulokset laajalti yleisön tietoon, jotta kartanon restauroinnista kiinnostuneilla henkilöillä olisi mahdollisuus seurata Brinkhallin palauttamista entiseen loistoonsa.

Brinkhallissa tapahtuu

 

Brinkhall