Turun Kakskerrassa sijaitsevat rakennukset ja 34 hehtaarin alue ovat tulleet viime vuosina tutuiksi television Hovimäki-sarjasta. Säätiö on hankkinut kartanon omistukseensa saamillaan lahjoitusvaroilla vuonna 2001.

Brinkhallin omistajat tunnetaan 1500-luvun puolivälistä saakka. Rakennukset ovat pääosin Turun Yliopiston lääketieteen professorin Gabriel Bonsdorffin ajalta ja niihin liittyvät laajat puutarha-alueet. Brinkhallin korjaaminen, restauroiminen ja kalustaminen tulee olemaan vuosikymmenten suurtyö, joka edellyttää laajaa tutkimustoimintaa. Kunnostustyöt on aloitettu, ja kesällä 2005 Brinkhallissa alkaa soida ja tapahtua.

Lisää tietoja Brinkhallista

Sijainti http://www.karttapalvelu.fi/  

Kartanon osoite sekä karttapalvelun hakusanat ovat: Brinkhallintie 414, Turku